Föreskrifter och allmänna råd för serveringsställen

Information covid-19

För att motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om föreskrifter och allmänna råd för serveringsställen. Det innebär att storleken på ett sällskap begränsas till fyra personer och att publik vid konserter eller liknande ska sitta ner.

I föreskrifterna har Folkhälsomyndigheten tydliggjort vilka åtgärder som serveringsställen bör vidta för att minska risken för spridning av covid-19.

Nedan kan du som driver ett serveringsställe läsa om vad som gäller. Mer information finns även på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Undvik att trängsel uppstår

För att undvika trängsel ska du se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap och att antalet gäster i ett och samma sällskap är högst fyra personer. Om ett sällskap består av mer än fyra personer måste du dela upp sällskapet.

Du ska också vidta andra lämpliga åtgärder för att undvika trängsel på de inom- och utomhusytor som gästerna har tillträde till. Exempel på lämpliga åtgärder för att undvika trängsel:

  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme
  • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra
  • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället
  • Använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem

Se till att gästerna sitter ned

Servering av mat eller dryck får endast ske till gäster som sitter vid ett bord eller en bardisk. Du måste alltså se till gästerna kan inta mat och dryck sittande vid ett bord.

Gästerna får hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan trängsel och om de kan sitta ner vid ett bord när de intar maten och drycken.

Om det anordnas en konsert, idrottsevenemang eller liknande på eller vid serveringsstället måste du se till att gästerna sitter ned.

Erbjud gästerna handtvätt eller handsprit

Du ska ge gästerna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.

Informera gästerna om hur de kan minska risken för smittspridning

Du ska informera gästerna om hur de kan minska risken för smittspridning. Informationen ska vara väl synlig och finnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Du ska informera om vikten av att:

  • hålla avstånd
  • sköta sin handhygien
  • mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord eller en bardisk
  • man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.

Exempel på informationsmaterial:

Informera personalen om hygienåtgärder

Du ska informera personalen om hur man förhindrar smittspridning mellan gäster och vilka hygienrutiner som gäller.