Publicerad: Uppdaterad: 2023-10-30 8:22

Nu startar höstens anhörigträffar

två medarbetare står i et hav av blommorUlrica Stolt och Gabriella Harrison, båda arbetar på anhörigstödet i Hultsfreds kommun

När man har en närstående som på ett eller annat sätt behöver extra stöd och omsorg, påverkar det även livet för den anhörige. Därför är det så viktigt att få möta andra i liknande situation. Då kan man dela erfarenheter och få råd och stöd av andra som vet hur det kan vara.

Till hösten startar fyra anhöriggrupper som leds av Ulrica Stolt och Gabriella Harrison, båda arbetar på anhörigstödet i Hultsfreds kommun. Till träffarna kan olika professioner bjudas in efter önskemål som till exempel, demenssköterska, diakon, fysioterapeut eller personal från apoteket.

Anhörigstödet vänder sig till dig som ger stöd, hjälp och omsorg till en närstående.