Nu kan fler företag söka ekonomiskt stöd

Till dig som företagare covid-19

Från och med den 2 mars kan enskilda näringsidkare som drabbats ekonomiskt av covid-19 återigen söka ekonomiskt stöd. Dessutom införs inom kort ett nytt stöd som riktar sig till handelsbolag. Stöden kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Nyheter i omsättningsstöden

  • Stödnivån kommer att förstärkas från 75 till 90 procent av omsättningstappet från och med stödperioden november–december 2020. Detta mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020 för att begränsa smittspridningen och som kan få ytterligare negativa ekonomiska konsekvenser för små företag. Det gäller både omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och det särskilda omsättningsstödet riktat till handelsbolag.
  • Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti–oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor. Det görs för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet.
  • I samband med förlängningen av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer det att införas en möjlighet även för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet.
  • Regeringen har föreslagit att stöden ska förlängas till att omfatta även mars och april 2021.