Nu kan du komma i kontakt med rehabenheten via deras nya e-tjänst

rehabenheten_ foto Ulrika Larsson

Via e-tjänsten kan du få råd och stöd om du till exempel har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön. Det kan handla om förflyttningar eller andra aktiviteter som gör att du har svårt att klara din vardag.
Du kan också be rehabenheten kontakta dig.