Publicerad: Uppdaterad: 2023-11-20 8:29

Nu har vi kontrollerat avgifter för skol- och fritidshemsplacering utifrån inkomståret 2020

Hultsfreds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem, därför kontrollerar vi avgifter för förskole- och fritidshemsplacering en gång varje år. Avgiften du betalar baseras på din inkomst och vi har nu kontrollerat avgifterna mot Skatteverket utifrån din taxerade inkomst för året 2020.

Om du har betalat för mycket beror det på att du angett en för hög inkomst till oss och kommunen kommer då att betala tillbaka det som du har betalat för mycket. Om du har angett en för låg inkomst till oss så kommer du att få en faktura från kommunen på den återstående avgiften att betala.

Fakturorna skickas ut i slutet av september.

Ändra din inkomst

Din Inkomst kan du ändra när du vill via vår e-tjänst för förskola, skola och fritidshem.

Avbetalningsplan

Vid behov av en avbetalningsplan kan du kontakta kontaktcenter när fakturan har kommit

Om du har betalat för mycket

Det finns vårdnadshavare som visat sig betalat för mycket i avgift, och som kommer att få en återbetalning under oktober månad. Om vi inte har dina kontouppgifter kommer vi att skicka ut ett brev till dig med begäran och bank- och kontouppgifter som du får skicka tillbaka till oss.

Bestrida fakturan

Om du anser att underlaget inte stämmer kan du inom åtta dagar bestrida fakturan. Detta behöver du göra skriftligen till oss. Skicka ett e-post till kontaktcenter@hultsfred.se eller ett brev till Förskola och grundskola Box 172, 577 24 Hultsfred

Har du övriga frågor så är du välkommen att kontakta kontaktcenter på 010-354 20 00 eller genom att mejla till kontaktcenter@hultsfred.se