Publicerad: Uppdaterad: 2022-03-07 19:12

Nu får insekterna flytta in på hotell

Barnhänder som lägger kottar i ett insektshotellEn bok av Emma Jansson fungerade också som inspiration under arbetet med insektshotellen.

”Insekter vill också bo mysigt!”
Barnen på sommarförskolan har fått ett viktigt uppdrag: att göra insektshotell till kommunens parker för att hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Barnen var på plats när de första hotellen hängdes upp i Hagadalsparken i Hultsfred.

Att våra förskolor är duktiga på att pyssla, återbruka och lära sig om djur och natur är ingen nyhet, och på förskolor i kommunen finns insektshotell som barnen gjort. Därför föddes idén om ett samarbete mellan förskolan och ÖSK för att få hotellstandard för våra insekter även i kommunens parker. ÖSK bidrog med material till hotellen och barnen samlade kottar, grenar och annat som insekter kan tänkas gilla och byggde ihop hotellen tillsammans.

”Undrar vem som får plats häri? Man måste vara liten som en myra.” ”Gräs är mjukt att bygga bo i så jag har plockat det.” ”Vad bra att vi gör det här tillsammans.” är några av kommentarerna från barnen under arbetets gång.

Förskolebarnen i tätorten kommer att gå tillbaka till insektshotellen nästa termin för att se om några små gäster checkat in.

Idag finns det färre av de bostadsmiljöer som behövs för pollen- och nektarsökande insekter i våra landskap. Därför kan det vara till hjälp att sätta upp insektshotell. Mål 15 av de globala målen, Ekosystem och biologisk mångfald, handlar bland annat om att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och skydda och förebygga utrotning av hotade arter. Du kan läsa mer om Agenda 2030 och de globala målen på hultsfred.se/agenda2030.