Publicerad: Uppdaterad: 2021-09-20 14:07

Nu börjar marksaneringen av före detta batterifabriken

Drönarbild över området för före detta batterifabriken i Hultsfred.

Nu drar marksaneringen av den före detta batterifabriken i Hultsfred igång. Det innebär att förorenad jord ska schaktas bort från området och ersättas med krossad betong och ren jord. Saneringen beräknas vara färdig i december 2019.

Marksaneringen är den sista etappen i saneringsarbetet. Tidigare har prover tagits på området, och byggnaderna sanerades och revs 2018. Efter att arbetet är klart är planen att kommunen ska börja bygga vägar och VA-infrastruktur på området, som sedan ska användas som industrimark.

Betongen som ligger på området idag kommer att krossas och användas tillsammans med ren jord för att fylla igen området. Detta kommer att innebära en del buller, men det finns gränsnivåer för detta som ska hållas. För att minimera den tunga trafiken inne i samhället kommer trafiken från området att ledas norrut på Nytorpsvägen. Arbetena på området får normalt bara hålla på mellan klockan 07 och 16. För att det inte ska damma från området kommer dammbekämpning att göras, och alla fordon som kör ut från området ska vara rena.

Fastigheten, Träförädlingen 10, är förorenad av bly. Föroreningen i marken ligger ytligt, och schaktningen kommer att göras som mest två meter under markytan. Cirka 12 000 kubikmeter förorenad jord ska schaktas upp och köras vidare till deponi. Även en del gamla ledningar som på vissa ställen visat sig innehålla bly kommer att tas upp. Kontroller kommer att göras i jord, grundvatten och luft under och efter saneringarna.

Arbetet kommer att utföras av NCC, som blir entreprenör för marksaneringen.
Statens Geologiska Undersökning (SGU) är projektledare för saneringsprojektet. Fastigheten ägs av Hultsfreds kommun.