Nu är det mätsäsong för radon

Mätsäsongen för radon pågår från 1 oktober till 30 april. Det är viktigt att du med jämna mellanrum mäter radonhalten i ditt hus eftersom höga halter av radon kan påverka din hälsa.

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Höga halter av radon kan skada dina lungor och i värsta fall orsaka lungcancer. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att göra en radonmätning.

Så mäter du radon

Du mäter radonhalten genom att placera ut radondosor i minst två bostadsrum och minst en dosa per våningsplan. Du får inte placera dosorna i badrum, förråd eller tvättstuga. Dosorna ska vara utplacerade under minst två månader, men helst tre månader.

Beställ radondosor

Du kan beställa radondosor genom miljö- och byggnadsförvaltningen. Kontakta oss i så fall på miljo.bygg@hultsfred.se eller 0495-24 14 00 och ange:

  • Ditt namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning för mätplats
  • Antal dosor

Från att du har gjort beställningen tar det cirka en vecka innan du får radondosorna.

Här ser du hur mycket det kostar att beställa radondosor genom miljö- och byggnadsförvaltningen:

Villor550 kronor per mätpaket (två detektorer)
Flerbostadshus som beställer mer än ett mätpaket525 kronor per mätpaket (två detektorer)
Extra detektorer262,50 kronor per extra detektor

Sanera vid hög radonhalt

Om resultatet visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m3 bör du sanera ditt hus. Det finns certifierade radonkonsulter som kan hjälpa dig med detta. Du kan också ansöka om bidrag för radonsaneringen.