Notarius publicus

En Notarius Publicus är en jurist som utses av Länsstyrelsen och som har till uppgift att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga olika uppgifter.

Det här gör en Notarius Publicus:

  • Intygar namnunderskrifter, levnadsintyg, kopior, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar
  • Intygar någons identitet
  • Närvarar som vittne i vissa fall
  • Kontrollerar lotteridragningar
  • Bekräftar att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan
  • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje part

Notarius Publicus tar ut en avgift för sina tjänster.

Närmaste Notarius Publicus hittar du hos Länsstyrelsen Kalmar Län.