Nedgrävning av vilda djur och slaktrester från jakt

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion, under förutsättning att ingen misstanke om smittsam sjukdom finns. Misstänker du att ett vilt djur bär på en smittsam sjukdom ska du kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapportera vilt – tjänst för dig som hittar ett dött, sjukt eller skadat vilt djur (SVA)

Slaktavfall från vilt får ligga kvar på fallplatsen i skogen. Det kan till exempel vara älg eller rådjur. Det får gärna ligga långt in i skogen för att inte orsaka problem eller locka in rovdjur till bebyggelsen. Du bör dock inte samla ihop och tippa slaktavfallet på ett och samma ställe i stora volymer.

Rester av ben och dylikt gräver du med fördel ner, men tänk på att fråga markägaren om godkännande för nedgrävningen. Om du gräver ner stora volymer bör du flytta nedgrävningsplatsen med jämna mellanrum.

Tänk på att kommunernas återvinningscentraler inte tar emot slaktavfall.