Publicerad:

Naturvårdsbränning kan orsaka röklukt

brand i skogsområde

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Sveaskog genomför under tisdagen den 28 juni en naturvårdsbränning om cirka 35 hektar vid naturreservatet Stora och Lilla Fly. Området ligger i Vetlanda kommun, mitt emellan Lemnhult och Lindshammar.

Tändning är beräknad att ske mitt på dagen, ungefär kl 12:00, och beräknas pågå fram till ca 21:00 på kvällen.

Eftersom vindarna beräknas vara västliga under tisdagen kan röklukt komma att kännas i området öster om brännan, kring Lemnhult, Näshult, Kullebo och Hultan. Även i trakterna kring Virserum i Kalmar län kan röklukt komma att anas.

Sveriges radio Jönköpings Trafik- och service kommer att kontaktas i samband med att bränningen startar och om det sedan blir större förändringar i vindriktning eller rökspridning.

Bevakningsrundor med skogsbrandflyg är beställda under tisdag eftermiddag vid 12- och 17-tiden.