Naturvärdesbedömning av sjöar och vattendrag

I Hultsfreds kommun finns delar av tre huvudavrinningsområden. Dessa är Emån, Virån och Marströmmen, varav Emån är den största.

Nedan finner du naturvärdesbedömningar för 42 sjöar och tio vattendrag. Arbetet med att ta fram dessa utfördes 1995. För vissa sjöar och vattendrag finns bedömningar gjorda 1999. Dessa finns sammanställda i ett fyrdelat dokument som kan hämtas i pdf-format via länkarna längre ned på sidan. Här har 32 sjöar och tre vattendrag bedömts.

Är du intresserad av mer information så kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen!

Sjöar och vattendrag inom Emåns avrinningsområde

Sjöar

Vattendrag

Sjöar och vattendrag inom Viråns avrinningsområde

Sjöar

Vattendrag

Sjöar inom Marströmmens avrinningsområde

Sjöar