Naturvärdesbedömning av sjöar och vattendrag

I Hultsfreds kommun finns delar av tre huvudavrinningsområden. Dessa är Emån, Virån och Marströmmen, varav Emån är den största.

Nedan finner du naturvärdesbedömningar för 42 sjöar och tio vattendrag. Arbetet med att ta fram dessa utfördes 1995. För vissa sjöar och vattendrag finns bedömningar gjorda 1999. Dessa finns sammanställda i ett fyrdelat dokument som kan hämtas i pdf-format via länkarna längre ned på sidan. Här har 32 sjöar och tre vattendrag bedömts.

Är du intresserad av mer information så kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen!

Sjöar och vattendrag inom Emåns avrinningsområde

Sjöar

Borgegöl

Igelsjön

Skiren

Bysjön

Järnsjön

Stensjön

Flaten

Lilla Hammarsjön

Stora Hammarsjön

Försjön

Lilla Åkebosjön

Stora Åkebosjön

Gnötteln

Lillesjö

Triasjön

Gåpen

Maren

Vensjön

Gösjön

Melsjön

Virserumssjön

Hesjön

Mistersjö

Våmmesjö

Hjortesjön

Moren

Yttre Vrången

Hulingen

Narrveten

Övre Svartsjön

Hultemaren

Nedre Svartsjön

Övre Vrången

Hällemaren

Ramsebosjön

Vattendrag

Björnån

Pauliströmsån

Gårdvedaån

Emån (huvudfåran)

Skärveteån

Lillån (Äsen)

Sällevadsån

Sjöar och vattendrag inom Viråns avrinningsområde

Sjöar

Filingen

Skinnsjön

Venagöl

Kavlegöl

Tängersjö

Åsättern

Vattendrag

Bjärkeån

Illån

Verån

Sjöar och vattendrag inom Marströmmens avrinningsområde

Sjöar

Blågöl