Nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige har vi fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Vi har också fem nationella minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Du som tillhör en nationell minoritet har rätt att bli informerad om dina rättigheter oavsett vilket nationellt minoritets-språk du talar.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär bland annat att:
• de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas.
• de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur.
• minoriteterna ska ha inflytande i frågor som berör dem.
• kommunerna ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (nytt från januari 2019). Hultsfreds kommun arbetar med att ta fram dessa mål och riktlinjer.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget är ansvariga för att se till så att lagen följs.