Närtrafik – flexibel kollektivtrafik för alla

Bild på Närtrafikfordon

Närtrafik är den del av kollektivtrafiken där du ringer och beställer din resa. Alla har rätt att resa med närtrafiken.

Antalet närtrafikturer kommer att fortsätta variera beroende på var i länet du bor, men grundutbudet är tre till fyra resmöjligheter måndag – fredag samt en resmöjlighet lördag. Närtrafiken körs endast de sträckor som resenärer beställt att åka. Detta gör Närtrafken bättre för miljön, den blir flexiblare och ger en högre tillgänglighet på landsbygden.

Du kan bli upphämtad vid en överenskommen mötesplats t ex bostaden eller en hållplats. Resan kan du göra till och från den målort som finns i ditt område. I vissa fall kan du även välja mellan olika målorter. Vid målorten finns ett antal olika målpunkter där du kan välja att kliva av eller på.

På målorten kan du även byta och resa vidare med linjetrafiken när detta är möjligt.