Mörlunda

Potatis från Mörlunda är ett känt begrepp liksom sågverket Bergs Timber AB. På orten finns butik, bensinstation, sporthall, skola och apotek. Törnvalls Möbler i Mörlunda är en av regionens största möbelaffärer. Mörlunda GIF och innebandyklubben Svala är två mycket aktiva föreningar.

Mörlunda, “Skogsbevuxet myrland” nämns redan 1339.

Emådalen kring Mörlunda och Tveta är av utomordentligt stort kulturhistoriskt värde. I detta stora öppna landskap har folk levt och verkat från stenåldern och fram till våra dagar. Området är rikt på fornlämningar, som stenåldersboplatser, gravrösen, slagghögar,m.m.

Här finns medeltida bybildningar som radbyar och klungbyar. Tveta kyrka från 1100-talet är kommunens äldsta och en populär kyrka för bröllop. Mörlunda kyrka från 1845 är byggd på platsen för två tidigare kyrkor.

Den svenska musikens fader, Johan Helmich Roman bodde några år på Ryningsnäs. Hans mest kända verk är Drottningholmsmusiken från 1744.

I slutet av 1800-talet fanns i Mörlunda pottaskefabrik, kimröksbruk, mjölkvarnar och sågkvarnar. I början på 1900-talet startades snickerier och möbelfabriker. I dag dominerar sågverken.

Jordbruket har och har alltid haft stor betydelse för bygden och Mörlundapotatisen är ett välkänt begrepp.

Den vilda Moredalen med More kastell är Kalmar läns enda kanyon.

Mörlundaslätten och Ryningen är mycket fina platser för att skåda fågel.