Mobbning och kränkande behandling

Bild av två personer som skvallrar bakom en tredje persons ryggMobbning

Du ska alltid känna dig trygg i förskolan eller i skolan. Vi i skolan är skyldiga att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Mobbning är när någon blir utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid. Varje skola ska varje år upprätta en handlingsplan mot kränkande behandling. Det finns antimobbingteam på varje förskola och skola.

Vad du ska göra om du känner dig kränkt

Förskolans eller skolans personal får inte utsätta dig för kränkande behandling. Det får inte andra barn eller elever på skolan heller. Om du känner att du har blivit kränkt ska du prata med din lärare och med rektorn på skolan. I förskolan kan du som förälder vända dig till någon i personalen eller till rektor. De måste ta dig på allvar när du känner dig illa behandlad och de är skyldiga att hjälpa dig.

Vad är kränkande behandling

Det kan handla om att någon skickar elaka mail eller sms, att du upprepade gånger blir retad för något eller att du inte får vara med de andra. Självklart är också våld; som slag, sparkar, knuffar och hot, kränkningar.

Rutin för anmälan om kränkande behandling

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn.

En rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudman är barn- och utbildningsnämnden i Hultsfreds kommun. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Barn- och elevombudet hos Skolinspektionen

Om du upplever att du ändå inte får hjälp kan du kontakta Barn- och elevombudet hos Skolinspektionen. De tar då reda på vad som har hänt och vad skolan gjort för att hjälpa dig. Ibland genom att träffa dig och dina föräldrar samt de ansvariga på skolan.

Det finns mer hjälp att få om du mår dåligt

Din lärare eller rektor kan hjälpa dig att komma i kontakt med kurator eller skolsköterska.

Barnens Rätt I Samhället

Till BRIS (Barnens Rätt I Samhället) kan alla under 18 år ringa, mejla eller chatta om vad som helst. BRIS är en ideell organisation Du kan ringa dem på 116 111. Det är gratis och ditt nummer syns inte på deras telefoner. Fler kontaktuppgifter till BRIS hittar du nedan.