Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll

Ta del av miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll i menyn nedan. Nämnden ansvarar bland annat för miljöskydd-, hälsoskydd- och livsmedelstillsyn, fysisk planering, bygglov, rivningslov och anmälan, tillståndsprövningar och strandskyddsdispenser.

Sammanträdena äger som regel rum elva gånger per år.

Protokollen publiceras här efter att de justerats. Kallelsen publiceras inför varje sammanträde.

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll 2024

Juni

Maj

April

Mars

Januari

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll 2023

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll 2022

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll 2021

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll 2020

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö -och byggnadsnämndens kallelser och protokoll 2019

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll 2018

December

November

Oktober

September

Augusti

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari