Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen är en gemensam förvaltning för Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Vi arbetar med bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, ekologi, detaljplaner, kartor och mätningar. Tillsammans arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling.

Miljö- och byggnadsförvaltningen lyder under miljö- och byggnadsnämnden. Vi arbetar med frågor som till exempel:

  • Bygglov
  • Detaljplaner
  • Översiktsplan på uppdrag av kommunfullmäktige
  • Mätuppdrag
  • Kartunderlag
  • Tillstånd och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet
  • Registrering och kontroll av livsmedelshantering
  • Vattenprovtagning och vissa naturvårdsuppdrag
  • Ekologi

Förvaltningen arbetar offensivt med information till invånare och verksamma inom Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Personalen deltar i lotsarbetet för en serviceinriktad, snabb och rättssäker beslutsprocess.

Chef för förvaltningen är Elisabeth Karlsson.

Så arbetar vi med kvalitet och utveckling

Vi arbetar för att bli lite bättre varje dag. För att bli bättre deltar vi i Insikt och vill gärna att du lämnar synpunkter på vår service.

Insikt

För att mäta hur nöjd du är med vår service inom myndighetsområdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll deltar vi i Insikt. Insikt är en nationell undersökning som görs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och genomförs av Origo Group.

Insikt skickas löpande till ett urval av er som haft ett ärende inom något av ovanstående områden. Du får i första hand enkäten via e-post men du kan också bli uppringd och få svara på undersökningen via telefon. I Insikt får du svara på frågor om vår information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Du får även bedöma helhetsupplevelsen av vår service.

Är du en av de som får Insikt hoppas vi att du tar dig tid att svara. Vi vill bli bättre men för att bli det behöver vi dina synpunkter. Därför är dina svar viktiga för oss. Med hjälp av dina svar sätter vi upp mål och utvecklingsområden för att bli bättre.

Webbportalen för Insikt (Sveriges kommuner och regioner)

Synpunkter

Vi tar gärna emot synpunkter på hur vi bedriver vår verksamhet. Du kan lämna en synpunkt till oss genom ett webbformulär. Du kan också kontakta oss via e-post eller telefon med dina synpunkter.

Lämna dina synpunkter