Publicerad:

Migrationsverket avvecklar samtliga lägenheter i Hultsfreds kommun till januari 2021

Migrationsverket har i samråd med AB Hultsfreds Bostäder och Hultsfreds kommun beslutat att säga upp samtliga lägenheter i kommunen. Ungefär 400 – 500 asylsökande bor idag i lägenheter som Migrationsverket hyr av det kommunala bostadsbolaget AB Hultsfreds Bostäder. Avvecklingen av dessa bostäder har redan börjat.

Antalet människor som söker skydd i Sverige har minskat under en längre tid. I takt med att antalet sökande minskar så minskar även antalet som behöver få sin bostad ordnad av Migrationsverket.

Samtidigt är behovet av lediga lägenheter till de människor som har fått uppehållstillstånd, och vill stanna i kommunen, stort. Genom att göra det lättare att hitta en bra bostad minskar genomströmningen av människor.

Långt samarbete snart över
Migrationsverket har sedan slutet av 80-talet hyrt ett varierande antal lägenheter i kommunen. Idag är det 105 lägenheter i Hultsfred som redan har börjat avvecklas i början av 2020. Ytterligare 45 finns i Virserum och där börjar avvecklingen under hösten 2020.

– Det är ett långt samarbete mellan Hultsfreds kommun och Migrationsverket som går mot sitt slut. Nu har kommunen lämnat önskemål om att samarbetet ska avslutas för att kunna erbjuda bostäder till andra grupper, och vi är glada att kunna tillmötesgå kommunen i detta. Samhällsnyttan med att kunna samverka i sådana här frågor är stor och det är glädjande att vi enats om en gemensam plan, säger Jennie Sörman, sektionschef på Migrationsverket.

De asylsökande som just nu bor i Hultsfred kommer att, så långt det går, flyttas till boenden i närområdet. Flytten kommer att ske successivt. Barnfamiljer flyttar efter att skolterminen är slut för att säkerställa att barnens skolgång inte påverkas.

Vill skapa bättre boenden
Kommunen har redan börjat planera för vad som ska hända med bostäderna.
– Vi ser detta som en bra möjlighet att förbättra bostadsområdet, och kunna skapa bättre boenden för våra kommuninvånare, säger Lars Rosander, kommunalråd.

På grund av svårigheter att hitta bostad har kommunen tidigare tvingats hänvisa människor med uppehållstillstånd till en lång bostadskö hos AB Hultsfreds Bostäder. Det har också funnits oro för att dessa människor istället hamnar hos oseriösa hyresvärdar.

– Att Migrationsverket lämnar innebär att vi får bättre förutsättningar att arbeta med långsiktig integration på det sätt som vi strävar efter, säger Tomas Söreling, oppositionsråd.

Kontakt:
Lars Rosander
Kommunalråd Hultsfreds kommun
lars.rosander@hultsfred.se
0495-24 08 00

Tomas Söreling
Oppositionsråd Hultsfreds kommun
tomas.soreling@hultsfred.se
0495-24 00 90

Åke Nilsson
Ordförande AB Hultsfreds Bostäder
ake.nilsson@kristdemokraterna.se
070-741 15 07

Migrationsverkets presstjänst
press@migrationsverket.se
010-485 66 55