Publicerad: Uppdaterad: 2019-10-15 7:33

Medarbetare kan ansöka om bidrag till körkort

Vägen speglas i en backspegel

Hultsfreds kommun erbjuder nu de medarbetare som omfattas av den centrala omställningsfonden inom kommunsektorn en möjlighet att ansöka om ett bidrag för körkortsutbildning. 

– I dagsläget ser vi att många av våra medarbetare saknar körkort. Åtgärden känns därför angelägen och kan göra stor nytta. 27 medarbetare kommer att ha möjlighet att få ersättning för sin körkortsutbildning, säger Kajsa Allvin, HR-konsult på Hultsfreds kommun.

Alla medarbetare som omfattas av fonden kommer att ha möjlighet att göra en ansökan. Detta görs via en e-tjänst senast den 31 oktober 2019. Efter att ansökningarna kommit in gör arbetsgivaren en prioritering av vilka medarbetare som får ta del av åtgärden. Prioriteringen ska utgå ifrån anställningsform, utbildning, arbetsplats och hur stort behovet av körkort är i den del av organisationen där medarbetaren arbetar.

– Detta är en engångssatsning som är väl värd att ta vara på. Vi ser ett ökat behov av att våra medarbetare ska kunna arbeta på flera olika platser i organisationen. Det innebär i sin tur att vi får ett ökat behov av medarbetare med körkort, säger Kajsa Allvin.

Lärarförbundens avtalsområde omfattas inte av omställningsfonden, vilket gör att de som tillhör detta inte kan söka bidraget. Det går heller inte att ansöka om ersättning för personer som redan har tagit sitt körkort.

Omställningsfonden är en hjälp för den medarbetare som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och ska ställa om till studier eller ett annat yrke. Det är de kommunala arbetsgivarna som finansierar Omställningsfonden. Sedan fonden kom till 2012 så insatserna för omställningar inte varit omfattande eftersom det inte råder någon arbetsbrist i den kommunala sektorn.

En del av de pengar som de kommunala arbetsgivarna har betalat in till fonden kan nu återsökas. Det grundläggande kravet för att få tillbaka en del av de pengar som betalats in till fonden är att de finansierar kompetenshöjande insatser. Alltså stärker den enskilde vid en eventuell situation med arbetsbrist.

Projektet pågår under tre år och ska sedan utvärderas av parterna (arbetsgivare och fackliga organisationer) som är bärare av överenskommelsen.