Målilla skolas fritidshem

Målilla skola har tre fritidsavdelningar, Fisken, Hajen och Valen.

På våra fritidsavdelningar vill vi ta till vara elevernas lust att lära. Vårt mål är att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid.

Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och att ta ansvar.

En stor del av fritidsverksamhet består av lek, rörelse och skapande arbete