Mål och budget

miniräknare

Kommunfullmäktige tar budgetbeslut i juni varje år och fördelar då kommunens resurser till de olika nämnderna. De ska se till att kommunen använder pengarna på ett sätt som ger våra invånare så bra service som möjligt.

Budgetarbetet för kommande år börjar med en omvärldsanalys i januari/februari. Förslag till mål för verksamheten samt ekonomiska ramar för de olika nämnderna förbereds under våren och bestäms av kommunfullmäktige i juni. Efter detta arbetar de olika nämnderna fram detaljbudgetar för sina verksamheter.

Mål och budget 2021 i korthet

Mål och budget 2021

Taxor för 2021

Mål och budget 2020 i korthet

Mål och budget 2020

Mål och budget 2019 i korthet
Mål och budget 2019

Tidigare års budget