Publicerad:

Lokala näringslivet har tyckt till – det här vill företagarna att kommunen ska förbättra

kommunen 💙 näringslivet

Kommunen 💙 Näringslivet

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet. Förra årets fina resultat för kommunen står sig stadigt. Dagens siffror ger några tydliga svar på förbättringar. Företagen vill bland annat se en större samverkan mellan skola och näringsliv och krafttag i kompetensförsörjningsfrågan.

Jämfört med förra årets resultat får de flesta områdena liknande resultat. Bäst betyg får allmänhetens attityder och konkurrens från kommunens verksamheter.

Sett till Sveriges resultat så ligger kommunen totalt sett 0.1 procent under rikssnittet. I botten av listan finns frågan om företags möjlighet att hitta relativ kompetens, något som Hultsfred kommun inte är ensamma om att brottas mot.

– Vi arbetar långsiktigt med att skapa bättre förutsättningar för näringslivet, mycket händer rent konkret men det finns fortfarande mycket att göra. Vi arbetar även med att påverka i olika områden, exempelvis när det gäller infrastruktur, säger kommunalrådet Lars Rosander.

I Kalmar län stiger 5 av 12 kommuner medan 4 tappar och 1 behåller sitt betyg.
När företagen anger vad som är viktigast för kommunerna att ta tag i anges:

  • Förbättrad lokal infrastruktur
  • Minskad brottslighet och ökad trygghet
  • Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
  • Bättre dialog mellan kommunen och företagen
  • Snabbare handläggning

I Kalmar län har 1280 företag svarat på Svenskt Näringslivs enkät, varav 96 företag hör hemma i vår kommun. Denna mätning har pågått kontinuerligt i 20 års tid. Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet innehåller näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå från tiotusentals företagare och politiker. Den bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Syftet med enkätundersökningen och rankingen är att skapa förutsättningar för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.