Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Hultsfreds kommun har lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Föreskrifterna gäller utöver de bestämmelser som finns i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I föreskrifterna kan du läsa om:

 • Avloppsanordning och annan toalett än WC
 • Djurhållning
 • Tomgångskörning
 • Spridning av gödsel
 • Skydd för ytvattentäkt och grundvattentäkt
 • Värmepumpar
 • Eldning
 • Ansökan eller anmälan
 • Sanktioner
 • Dispens
 • Avgifter

Du kan läsa föreskrifterna i sin helhet via länken som du hittar längre ned på sidan. Kommunfullmäktige antog de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö den 27 juni 2016 § 86.