Logga in på NetPublicator Docs

Photo 5

Guiden visar hur du kommer igång med NetPublicator. Om du inte har en iPad från kommunen, måste du själv ladda ner appen.

NetPublicator Docs för iOS
https://itunes.apple.com/se/app/netpublicator-docs/id560799372?mt=8

NetPublicator Docs för Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netpublicator.android.npdocs00001&hl=en

NetPublicator Docs för W8
http://apps.microsoft.com/windows/sv-se/app/netpublicator-docs/3746fb3c-474f-40e7-ae0e-6001e08ac17f

Photo 1 (1)

1. Knacka på appen NetPublicator.

Photo 5

2. Skriv in din e-postadress och lösenord. Knacka därefter på Logga in.

Photo 4

3. Skapa en fyrsiffrig pinkod som du kommer använda varje gång du loggar in på NetPublicator.

Photo 3

4. Du är nu inloggad. Vill du lära dig mer om hur NetPublicator fungerar, knacka på Hjälp nere till vänster.

Photo 2

5. Knacka på iPad i listvyn uppe i vänster hörn.

Photo 1

6. Här kan du stegvis gå igenom hjälpguiden för NetPublicator.