Livsmedelshantering inom föreningar

Föreningar och privatpersoner som serverar eller säljer mat ansvarar för att maten är säker. Tänk på att även privatpersoner och föreningar kan räknas som livsmedelsföretag om de hanterar livsmedel med viss kontinuitet och viss grad av organisation.

För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation. Med viss kontinuitet menar vi att verksamheten sker regelbundet och inte endast vid enstaka tillfällen. En viss grad av organisation kan till exempel innebära att man ställer i ordning vissa utrymmen eller att man har anställd personal. Även mängden livsmedel som man hanterar är av betydelse.

Exempel på verksamheter som inte anses vara livsmedelsföretag:

  • En privatperson som bakar några enstaka plåtar kanelbullar åt en förening i vilken han eller hon är medlem och som föreningen sedan serverar vid något eget evenemang.
  • En privatperson (förälder) som bakar några enstaka plåtar kakor som barnen sedan säljer i skolans regi.
  • En blomsteraffär som har en frysbox med glass.
  • Försäljning till allmänheten vid enstaka tillfällen under året vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader.

Om din verksamhet räknas som ett livsmedelsföretag ska du lämna in en anmälan om registrering till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Information om att starta en livsmedelsverksamhet.

Undrar du något om detta går det bra att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.