Lindblomskolans fritidshem

På fritids vill vi erbjuda barnen en meningsfull fritid. Inflytande och medbestämmande ska stå i centrum hos oss. På fritids kan vi skapa ett lärande som bygger på ett annat sätt än i skolan. Undervisningen på fritidshemmet tar sin utgångspunkt i barnens intressen, behov och tidigare erfarenheter.

Då det är många inskrivna barn på fritidshemmen är det naturligt att de lär av varandra och tillsammans med andra. Att kompromissa är en naturlig del av att samverka, leka och lära tillsammans.

Barnens initiativförmåga ska tas tillvara och de ska ges utrymme att träna sig i att ta ansvar. De ska ges förutsättningar till att bli självständiga och kunna hantera problem.

Vi pedagoger finns till hands för barnen och utmanar dem i deras vardag. Vi vill att de ska vara trygga, självständiga och stolta över sig själva.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar av aktivt lärande. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att barnen ska tillägna sig kunskap. Spontanitet och kreativitet ges stort utrymme hos oss. Vi går till biblioteket, simhallen och gör även utflykter till skogen som finns intill oss.

Det är viktigt för oss att ha ett nära och gott samarbete med er vårdnadshavare.

När barnen slutar hos oss ska de känna att de har haft en rolig tid. De ska känna att de hittat kamrater och att de fått en bra social grund inför sitt framtida liv.

Våra avdelningar:

Gitarren

På Gitarrens fritidshem är barn från förskoleklass till år 1 inskrivna.

Trumman

På Trummans fritidshem är barn från förskoleklass till år 1 inskrivna.

Fiolen

På Fiolens fritidshem är barn från förskoleklass till år 1 inskrivna.

Klarinetten

På Klarinettens fritidshem är barn i år 2 inskrivna.

Mikrofonen

På Mikrofonens fritidshem är barn i år 3 inskrivna.

Saxofonen

På Saxofonens fritidshem är barn från år 4 till år 6 inskrivna.

Morgonomsorg

Öppning sker på Fiolen från kl. 05:30.
Frukost serveras i skolans matsal kl. 07:00.

Stängning

Stängningsfritids är öppet på Fiolen till kl. 18:00.