Lindblomskolan

Matte

Välkommen till Lindblomskolan! Vi jobbar självklart efter kommunens övergripande vision och målbild: “Varje individ är stolt över sig själv, har tilltro till sin förmåga, fungerar väl tillsammans med andra och har drömmar om framtiden”

Lindblomskolan ligger centralt i Hultsfred. Det är en F-6 skola (förskoleklass samt årskurs 1-6) med fritidshem. Skolan har cirka 500 elever, 80 medarbetare och tre rektorer. Upptagningsområdet omfattar i huvudsak Hultsfred tätort.

 

Organisationen bygger på att årskursens lärare också är ett arbetslag, vilket innebär att skolan har 8 arbetslag (F-6 samt fritids). Dessa leds av varsin arbetslagsledare. För att tillvarata elevernas perspektiv träffas elever och personal i de återkommande råden: elevråd, gårdsråd och klimatråd.

 

Läsåret 2023/2024 är skolutvecklingsarbetet fokuserat på “Plan 2024” som är gemensamt för alla kommunens skolor. De konkreta insatser vi genomför handlar om trygghet och värdegrund, likvärdighet, lärmiljöer samt elevinflytande. Elevernas lärande kommer i första hand och personalens fortbildning genomförs med ett F-6-perspektiv tillsammans med de andra F-6-skolorna i kommunen.

Lindblomskolans bloggar:

Slöjda för livetUffes slöjdblogg från Lindblomskolan