Lekplatsen i Målilla förbättras

Lekparken i Målilla

Lekparken i Målilla kommer att få ny lekutrustning, grillplats och belysning. Elever från Målilla skola har fått önska vad de vill ha för lekredskap. I samband med arbetet kommer det även att planteras ny växtlighet i området.

Förbättringarna i lekparken är ett resultat av projektet ”Hultsfreds kommun Makeover” som syftar till att försköna den fysiska miljön i kommunens olika orter, samt en utredning som gjorts om lekparker i kommunen.

Vad händer när?

2022-03-27

Så snart markförhållandena tillåter kommer lekplatsen att öppnas upp.

Lekparken i Malilla MicrosoftTeams image 13 MicrosoftTeams image 12

2022-12-05

Arbetet med lekparken är i stort sett klar. Den har försetts med bland annat nya gungor, lekställningar och en hinderbana. I samband med upprustningen har gångvägar gjorts iordning och det har planterats växter. Området har även fått ny belysning. Det dröjer ett tag innan lekparken kan öppnas upp då det behöver sätta sig i mark och jord.

Hur påverkar det mig?

Under arbetets gång kommer lekplatsen att vara avspärrad.

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor?
Jennie Konradsson, byggledare ÖSK
jennie.konradsson@osk.hultsfred.se

Har du synpunkter?
Dina tankar, idéer och synpunkter ger oss möjligheten att utveckla och förbättra vår verksamhet. Lämna dina synpunkter via formuläret.