Chefsbrev samt ledarpolicy

Detta brev är skrivet till våra chefer för att ge dem ramarna för som förväntas från våra chefer i sitt ledarskap men även vad de ska kunna förvänta sig av oss som arbetsgivare.

Brevet ska skrivas under av samtliga chefer hos oss.

För hela dokumentet,  se nedan.