Läsårsstart höstteminen 2020

Grundskolor

Kommunens grundskolor startar läsåret 2020-2021 tisdagen den 18 augusti kl. 8.00 utom Vena skola som börjar kl. 7.50.
Albäcksskolan åk 8 och 9 börjar onsdagen den 19 augusti kl. 8.00.

Skollunch serveras. Skolskjutsar går som vid ordinarie skoldag, www.hultsfred.se/skolskjuts Vid skolstarten behövs inget busskort. Eleverna får busskort första dagen.

Sluttider första dagen:

Albäcksskolan åk 7 och grundsärskolan den 18 augusti Kl. 15.30
Albäcksskolan åk 8 och 9 den 19 augusti Kl. 14.20
Lindblomskolan, åk F-2 Kl. 12.00
Lindblomskolan, åk 3-6 Kl. 12.30
Vena skola, åk F-6 Kl. 11.45
Silverdalens skola, åk  F-6 Kl. 13.00
Emådalskolan, åk F-1 Kl. 09.30
Emådalskolan, åk 2-6 Kl. 12.00
Venhagskolan, åk F-6 Kl. 13.00
Järnforsens skola, F-6 Kl. 11.30

 

Hultsfreds gymnasium

Alla elever som börjar ett nationellt program i årskurs 1 startar tisdagen den 18 augusti kl. 8.15 i gymnasiets matsal. Skyltad från huvudentrén. Efter introduktionen mentorsdag till kl. 14.00.

Alla elever på introduktionsprogrammen (IM), oavsett årskurs, samlas i gymnasiets matsal tisdagen den 18 augusti kl. 9.15 Efter introduktionen mentorsdag till kl. 14.00.

Samtliga elever oavsett årskurs på gymnasiesärskolan börjar tisdagen den 18 augusti kl. 8.00 i C-huset, Hultsfreds gymnasium.

Årkurs 2 och åk 3 startar onsdagen den 19 augusti kl. 8.00 i de salar där ni haft coaching förra läsåret.