Larm

Ett larm gör det inte svårare att bryta sig in. Därför måste inbrottsskyddet (lås med mera) vara av god kvalitet. Genom larmet kan polis eller andra hinna fram innan större skada har skett. Du kan välja mellan ett centrallarm kopplat till larmcentral med avtal om åtgärder eller ett lokallarm som uppmärksammar omgivningen. Om du väljer lokallarm bör du informera grannarna om vad de ska göra vid ett larm.

Villalarm

  • Till- och frånkoppling ska ske via godkänt lås i entrédörr eller med särskild kod. Vid koppling via dörrlåset kan du – för att höja säkerheten – dessutom välja ett lås där nyckeln har en patentskyddad profil, vilket försvårar kopiering.
  • Volymdetektorer ska placeras inomhus där det finns stora värden eller där tjuven måste passera. Volymdetektorer bör finnas även om fönster och dörrar är larmade.
  • Efter att larm har lösts ut ska sirénen stängas av automatiskt efter högst 15 minuter och då koppla volymdetektorerna till bevakningsläge.
  • Reservkraft (batterier) ska finnas som driver anläggningen vid strömavbrott.
  • Anläggningen ska visa om den är inkopplad, om larm har löst ut, om det är fel på strömförsörjningen och liknande.
  • Det bör finnas en funktion som förhindrar onödiga larm om en inte driftklar anläggning slås på.
  • På fastigheten ska tydligt anges att larm finns och vem som kan tillkallas vid larm. Informera grannarna om vad de bör göra. Det ska finnas minst en sirén utomhus och en inomhus (så kallat lokallarm). Många polisdistrikt har dock begränsat eller ingen utryckning vid lokallarm.
  • Välj en godkänd installationsfirma med intyg eller certifikat från Svenska Stöldskyddsföreningen.

Fritidshuslarm

Larm är förstås mindre effektivt för enskilt belägna hus. Om huset ligger ensligt bör larmet kopplas till larmcentral eller med telefonuppringning till någon som kan kontrollera vad som har hänt.

Lägenhetslarm

Larm kan utformas olika beroende på vilken våning du bor på. På bottenvåningen (med fönster och balkongdörrar som är lätta att nå från marken) bör man ha volymdetektor som placeras inomhus där det finns stora värden eller där tjuven måste passera. Om du bor högre upp räcker det oftast med att larma entrédörren. Om man bor högst upp, där någon kan ta sig in genom fönster eller balkong via tak eller vind, bör man larma som på bottenvåningen. Tänk på att siren eller summer sätts i lägenheten och inte i trapphuset där det kan orsaka grannarna besvär.