Lärkan – Emådalskolans fritidshem

Fritidshemmet Lärkan vill ta till vara elevernas lust att lära. Vårt mål är att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och att ta ansvar. En stor del av fritids verksamhet består av lek, rörelse och skapande arbete.