Publicerad: Uppdaterad: 2018-03-21 7:41

Lansering av utbildningsmetod i företagande för utsatta grupper ger nationell uppmärksamhet i Botswana

Genom det ICLD – projekt som Hultsfreds kommun driver tillsammans med
North West District Council i Botswana, lanserades i förra veckan en utbildningsmetod
för människor i utsatta grupper. Initiativet uppmärksammades av nationell
botswansk tv och av Botswanas ministerium för lokal utveckling, som det första i
sitt slag för att bekämpa fattigdom.
Utbildningsmetoden bygger på det arbetssätt som Hultsfreds kommun utvecklat kring
företagslots, och som nu blivit svensk standard. Elva tjänstemän från NWDC har tidigare fått utbildning i Hultsfred, och utbildar nu i sin tur människor i utsatta grupper i bland annat bokföring, marknadsföring och miljö. En manual har arbetats fram, som ska ge en bred baskunskap och standardisera innehållet i utbildningen. Såväl de tjänstemän från NWDC som utbildade och de 50 personer som utbildades fick diplom.
– Om Hultsfreds kommun kan bidra med kunskap som kan hjälpa NWDC i sitt arbete
för att bekämpa fattigdom, så är vi stolta över att få göra det, säger Åke Nilsson, kommunstyrelsens arbetsutskott.
Stephen Ludick från Botswanas ministerium för lokal utveckling sa i sitt tal att Botswana håller på att ta fram en strategi för företagande på landsbygden. Han anser att NWDC genom detta projekt ligger främst i Botswana i att arbeta med fattigdomsbekämpning genom utbildning. Han berömde även projektets konkreta sätt att utbilda “sitt eget folk”.
Borgmästaren i NWDC, Latlhang Molonda, uppmuntrade de som utbildades att ta tillvara på sina nya kunskaper, och att inte ge upp. Under veckan observerade en representant för BALA, Botswana Association of Local Authorities utbildningen, och representanter från Hultsfreds kommun fanns på plats.
Hultsfreds kommun har sedan 2012 ett kommunalt partnerskap med NWDC i norra
Botswana. Projektet drivs genom ICLD, Internationellt Center för Lokal Demokrati, och
är finansierat av SIDA. Det långsiktiga målet är att genom utbildning öka kunskap om
företagande och miljö i utsatta grupper, och att minska fattigdom. Nästa steg är utbildning i hållbar produktpaketering och i berättande, som förhoppningsvis ska mynna ut i en utställning av produkter i Stockholm under hösten 2014.