Länkar för studerande

Frågetjänst

Bibblan svarar – gratis svarstjänst från Sveriges bibliotek

Bibblan svarar logga

Artikeldatabaser

Artikelsök – tillgänglig via bibliotekets datorer

NYA ArtikelSök

 

 

 

 

 

Databaser

Alex online – fakta om författare – tillgänglig via bibliotekets datorer

Landguiden – fakta om alla världens länder – tillgänglig via bibliotekets datorer