Publicerad: Uppdaterad: 2022-10-06 10:24

Landshövdingen på besök i Hultsfreds kommun

Landshövding Peter Sandwall på besök i Hultsfreds kommun

Idag har Hultsfreds kommun haft besök av Peter Sandwall, landshövding i Kalmar län. Landshövdingen har tillsammans med länsledningen träffat flera representanter från kommun och näringsliv. Besöket genomfördes på Axelssons i Aby.

– Det är värdefullt och viktigt att efter pandemiåren kunna få sitta i samma rum. Det ger ett djup och en kvalité i det gemensamma arbete vi gör, säger landshövding Peter Sandwall.

Dagen innehöll dialog om kommunens makeover-projekt och stationsområdet i Hultsfred. Andra frågor som diskuterades var vattenförsörjning, grön omställning och civilt försvar/krisberedskap. Samtal fördes också med IKEA och EON kring utbyggnad av el och hur det kan påverka området.

– Idag har vi pratat om viktiga framtidsfrågor för Hultsfreds kommun. Det har varit bra och intressanta diskussioner, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander (C).

Syftet med mötet är att stärka samverkan mellan Länsstyrelsen och kommunledning genom ett proaktivt agerande, en god överblick av de frågor som är viktiga för kommunen samt att diskutera en gemensam utvecklingsagenda.