Lägg till ett e-postkonto

IMG_0035

1. Knacka på Inställningar.

IMG_0036

2. Rulla ned och knacka på E-post, kontakter, kalendrar.

IMG_0036

3. Knacka på Lägg till konto.

IMG_0037

4. Markera din e-postleverantör. Om din e-postleverantör inte finns med i listan knackar du på Annat > Lägg till e-postkonto.

5. Ange informationen som krävs för att lägga till ditt konto.

Om du använder en vanlig e-postleverantör hämtar enheten dina e-postinställningar automatiskt. Om din enhet inte hämtar inställningarna och du inte känner till dem, kontaktar du din e-postleverantör och ber om följande uppgifter:

Mina inställningar för e-post

Min e-postadress:
Min e-postleverantör:

 

Inställningar för server för inkommande e-post

Kontotyp (IMAP):
Server för inkommande e-post:
Användarnamn:
Lösenord:
Portnummer för server för inkommande e-post:

Har servern för inkommande e-post stöd för SSL? (ja eller nej):

 

Inställningar för server för utgående e-post

Server för utgående e-post:
Användarnamn:
Lösenord:
Port för server för utgående e-post:
Har servern för utgående e-post stöd för SSL? (ja eller nej):