Kvarteret Batteriet

Flygfoto Kvarteret BatterietFlygfoto Kvarteret Batteriet

79 500 m2 återstående möjligheter till exploatering!
En logistisk knytpunkt med 6,6 miljoner slutkunder inom fyra timmar.

Under 2020 öppnade Hultsfreds kommun upp dörrarna för exploateringsmöjligheter på Kvarteret Batteriet. En unik möjlighet att ta del av ett väl utvecklat servicesystem inom logistik med 6,5 miljoner slutkunder inom fyra timmar och strategiskt läge bredvid riksväg 23/34.

Sverige är idag en stor marknad för e-handel och industrisektorn. Men marknadskoncentrationen är stark till storstadsregionerna. I Småland finns kompetensen och vi har samtidigt ett väl utvecklat servicesystem för våra företag.

Hultsfreds kommun är väl medveten om att e-handel- och industrisektorn har logistiklösningar och kompetens- och lokalförsörjning som sina främsta utmaningar. Därför arbetar vi proaktivt med just dessa områden. Nya företag ser vi som en ovärderlig och viktig tillgång och vi är stolta över vårt kunnande.

Vi finns där för att underlätta för er hela vägen som en samlad kontaktyta inför alla frågeställningar man kan ställas inför!

Läge och tillgänglighet

Hultsfred är väl positionerat ur ett logistiskt perspektiv med 300 kilometer till Stockholm, Göteborg och Malmö och 100 kilometer till Linköping, Kalmar och Växjö.

Fastigheten Batteriet ligger väl strategiskt placerad strax bredvid riksväg 23/34. Riksvägen länkar ihop Hultsfred med Växjö och Kalmar söderut och Jönköping och Linköping norrut.

Körtidanalyser från ESRI och prognosberäkningar av befolkningstillväxten från SCB visar att fastigheten i Hultsfred idag skulle nå närmare 6,5 miljoner slutkunder inom en körtid på 4 timmar.

Vid 2030 beräknas befolkningen i samma område till närmare 7,1 miljoner människor, vilket indikerar en procentuell tillväxt på 10%.

Kollektivtrafik
Hultsfreds järnvägsstation är placerad cirka 2 kilometer ifrån fastigheten. Avseende busstrafik trafikerar för närvarande Kalmar länstrafik föreslagen lokalisering genom buss nummer 71.

Flygplatser
De närmaste internationella flygplatserna är Linköping City Airport, med dagliga flygningar till Amsterdam – Holland, samt Småland Airport, Växjö med flygningar till Gdansk – Polen, Tuzla – Bosnien och Hercegovina, Skopje – Makedonien och Amsterdam – Holland.

De närmaste stora internationella flygplatserna är Arlanda – Stockholm och Landvetter – Göteborg.
Batterier flygfoto Batteriet karta


Investeringsunderlag

Målmarknad & Prognos

För att skapa de bästa förutsättningar för en framgångsrik exploatering har ett marknadsunderlag för fastigheten arbetats fram under våren 2019. Hultsfreds kommun har identifierat följande nyckelsegment i definitionen av det tillgängliga marknadsunderlaget.

Primärt marknadsunderlag – upp till en timmes körtid
Inkluderar delar av Kalmar-, Jönköpings- och Östergötlands län. Den primära marknaden uppvisas nedbrutet efter två delar: 0–30 minuter och 30–60 minuter.

Sekundärt marknadsunderlag – upp till fyra timmes körtid
Inkluderar stora delar av södra- och mellersta Sverige innehållande stora delar av länen: Västra Götaland, Skåne, Blekinge, Södermanland, Örebro och Västmanland.

Marknadssegment

Primär marknad
0-30 minuter29 61530 49631 77732 695
30-60 minuter87 05989 64993 41596 112
Total primär marknad116 674120 145125 192128 807
Sekundär marknad
60-120 minuter686 686707 116736 817758 094
120-240 minuter5 669 8475 828 5366 083 7696 259 454
Total sekundär marknad6 356 5336 665 7986 820 5857 017 549
Total marknad
0-240 minuter6 473 2076 665 7986 945 7777 146 356

Ålderssegment

Ålder
0-14 år4 82719 294140 1961 170 604
15-29 år5 11919 565157 7281 228 534
30-44 år4 51918 301143 2581 302 600
45-59 år5 87622 782149 2741 232 843
60+ år9 27436 731212 9041 538 626

Batterier Marknadssegment


Vårt erbjudande

Våra företag är oerhört viktiga för oss och vi gör allt för att du som företagare ska trivas hos oss

I Hultsfred har vi en kombination av ett beprövat logistiskt läge tillsammans med en stark industritradition som bygger på mångårig kultur och kunnande.

Kompetensen och rätt strategiskt läge
Samtidigt som vi i Hultsfred har ett unikt kunnande är vårt geografiska läge gynnsamt då vi bara ligger 60 minuter ifrån Växjö, Kalmar och Linköping med allt vad det innebär som support av ledande tekniska konsultbolag, ett av de främsta lärosätena i Sverige avseende teknik och spetskompetens i Världsklass med Gripen och SAAB.

Framtiden och marknaden
Vi tror på en möjlig utveckling av logistikfastigheter och e-handelsföretag i Hultsfred och Småland. Här finns redan idag ett väl utvecklat servicesystem inom logistik med kompetenta transportföretag såsom Schenker, DSV och Post Nord vilket borgar för att vi kan erbjuda en snabb leveransförmåga till slutkund.

Den småländska industrimarknaden är omfattande och intressant. Här finns närmare 1 200 industriföretag.

Vår region ligger väl sammanvävd affärsmässigt och närmar sig nu 250 000 invånare vilket borgar för gott företagande, viktiga nätverk och god kompetensförsörjning.

Vårt erbjudande till dig
I Hultsfred ser vi nya och inkommande företag som en stor tillgång. Här finns delar av våra företag representerade i kommunens näringslivsråd där man tillsammans med kommunen samverkar för att stärka sin lönsamhet och hjälpa varandra och Hultsfred att utvecklas.

Kommunens politiska ledning har ett stort samförstånd över kommunens tillväxt- och näringslivsarbete och träffar det lokala näringslivet löpande.


Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vänligen kontakta oss vid frågor och funderingar eller för vidare samtal.

Lars Gjörloff
Utvecklingschef Hultsfreds kommun
lars.gjorloff@hultsfred.se
0495-24 08 10

Lena Carlsson
Markfrågor Hultsfreds kommun
lena.carlsson3@hultsfred.se
0495-24 15 13