Kultur- och fritidsförvaltningens taxor

Foto som visar sedlar, pengar och en faktura

Taxorna omfattar Hagadals simhall, Virserums badhus, friskvård Hagadal och Virserum, hyra för idrottslokaler och fotbollsplaner, lägerverksamhet, Hammarsjöområdet och att hyra båtplats i sjön Hulingen.