Kultur -och fritid

Lyder under kommunstyrelsen och arbetar bland annat med frågor som rör

 • Kultur för alla
 • Offentlig konst och utsmyckning
 • Kulturella och skapande verksamheter
 • Kultur i skolan
 • Biblioteksverksamhet
 • Studieförbund
 • Idrott- och fritidsanläggningar
 • Föreningsverksamhet
 • Föreningsbidrag
 • Lotteritillstånd för föreningar
 • Hälsa och motion för våra innevånare
 • Friskvård för kommunens anställd
 • Fritidsgårdarna
 • Ungdomsinflytande
 • Konferensanläggningarna, Valhall och Rockcity
 • Uthyrning av idrotts- och konferenslokaler