Kontaktfamilj

barn vid sjöFoto: Pixabay

Som kontaktfamilj är ni ett uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar. Ni blir ofta viktiga personer i barnets liv och fungerar som en extra familj för barnet.

Vem kan bli kontaktfamilj?

För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni är stabila och har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn.

Hur blir man kontaktfamilj?

Är du och din familj intresserad av att bli kontaktfamilj gör vi en utredning om din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Vilket stöd får kontaktfamiljer?

Stöd

Kontaktfamiljen får råd och stöttning av familjehemssekreteraren.

Ersättning

Ersättningen bedöms individuellt, efter barnets behov och hur ofta barnet är hos kontaktfamiljen. Socialförvaltningen följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer när det gäller ersättningar.

Inom LSS (Lagen om särskilt stöd och service) kallas den här insatsen stödfamilj. Här behövs också intresserade familjer som vill stödja barn och ungdomar och vuxna med funktionshinder.