Publicerad:

Kontaktcenter får bra betyg i ny servicemätning

Dator och telefon.

I våras genomförde Hultsfreds kommun en undersökning för att ta reda på hur kommuninvånarna upplever kommunens service vid kontakt med kontaktcenter. Undersökningen är ny för i år och har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Brilliant Future AB. Enbart servicen från kontaktcenter har bedömts och resultatet visar att de kommuninvånare som haft kontakt med kontaktcenter via telefon är överlag nöjda med bemötandet. Invånarna var också nöjda med enkelheten att få hjälp med sitt ärende.  

85 procent av de som svarat på frågan om hur nöjda de var vid kontakt med kontaktcenter via telefon, var nöjda med bemötandet. 79,2 procent tyckte att det var enkelt att få hjälp med sitt ärende. Hultsfreds kommuns resultat på servicemätningen är därmed högre än snittet när det kommer till både bemötande och enkelhet. Endast 15 personer deltog i undersökningen gällande kontakt via e-post och deltagandet var därmed för lågt för att kunna dra jämförbara slutsatser. Av de som svarat på undersökningen för kontakt via e-post var 90 procent nöjda med enkelheten och 91,7 procent nöjda med tydligheten.  

– Vi är oerhört glada och stolta över resultatet där kommuninvånarna får tycka till om servicen kontaktcenter erbjuder. Undersökningen kommer att tas upp våren 2023 igen och vi hoppas att kommuninvånarna vill delta i undersökningen och ge oss värdefull feedback på vår service och vårt bemötande, säger kommunvägledarna Linda Lindström och Anna-Karin Eos.

Undersökningen var en del i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla servicen inom kommunen. Kommuninvånare som kom i kontakt med kommunens kontaktcenter via telefon eller e-post fick en förfrågan om deltagande tillsammans med en länk till själva undersökningen via e-post eller SMS. Deltagandet var frivilligt och deltagarnas svar var anonyma.

Om servicemätningen

Våren 2022 lanserade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett nytt koncept för att mäta invånarnas upplevelse av service och bemötande vid kontakt med sin kommun. SKR:s servicemätning är framtagen tillsammans med Brilliant Future Sverige AB, som är ett specialistbolag inom undersökningar, med lång erfarenhet inom offentlig sektor. I 2022 års mätning deltog cirka 70 kommuner.

Hultsfreds kommun jämfört med totalsnitt på nationell nivå

Inkommande telefoni – bemötande

Hultsfreds kommun: 85 procent
Totalsnitt på nationell nivå: 82,1 procent 

Inkommande telefoni – enkelhet 

Hultsfreds kommun: 79,2 procent
Totalsnitt på nationell nivå: 73,5 procent