Lättläst – så kontaktar du oss

Telefon

Vill du prata med någon på kommunen
eller har någon fråga om kommunen
kan du ringa vårt kontaktcenter
på 010-354 20 00

E-post

Du kan också skicka e-post till
kommunen@hultsfred.se

Brev

Du kan skriva brev till kommunen.
Adressen är:
Hultsfreds kommun
Box 500
577 26 Hultsfred

Internet

Kommunen har en hemsida på internet.
Här står det mycket om kommunen.
Adressen är hultsfred.se
Du är på hultsfred.se just nu.
Kommunen har också en sida på Facebook.
Adressen är facebook.com/Hultsfredskommun
Där kan du läsa om saker
som händer i kommunen.

Synpunkter

Tycker du att något är fel, vill ge beröm
eller att något borde ändras i kommunen
kan du klicka här för att lämna dina synpunkter.
Skriv i rutorna som kommer upp.
Sidan är inte på lättläst svenska.

Offentlig handling

Det du skriver till kommunen
blir en offentlig handling.
Det betyder att andra kan få läsa
det du skrivit.