Koncernledningsgrupp

Koncernledningsgruppen består av kommunens förvaltningschefer och avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning. I gruppen ingår också de verkställande direktörerna för de kommunägda bolagen AB Hultsfreds bostäder och Hultsfreds kommunala industriaktiebolag. Sammanlagt ingår 17 personer i gruppen.

Kommunchefen är ordförande i gruppen. Gruppens uppdrag är att i samverkan med kommunstyrelsen och kommunchefen leda och utveckla kommunkoncernens olika delar med en gemensam helhetssyn som grund.