Publicerad: Uppdaterad: 2022-03-07 19:12

Kommunkompassen utvärderar Hultsfreds kommun

För första gången har Hultsfreds kommun deltagit i den så kallade Kommunkompassen. Den genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för att utvärdera och analysera en kommuns sätt att styra och leda utifrån kommunfullmäktiges perspektiv.

Under arbetet har bland annat ett 40-tal politiker, ledande tjänstepersoner och fackliga representanter intervjuats, och SKR har också analyserat kommunens styrdokument, webb och sociala medier.

Hultsfreds kommun får ett resultat som ligger över genomsnittet för samtliga kommuner som utvärderats sedan 2016 när det gäller chefs- och ledarskap samt medarbetarskap, arbetsliv och effektivitet. När det kommer till kvalitetsutveckling och styrning och kontroll ligger kommunens resultat under genomsnittet. Inom övriga områden ligger Hultsfreds kommun nära genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. Flest poäng, 67 av 100, får dock Hultsfred inom området samhällsutveckling.

Totalt ligger Hultsfreds kommun alldeles under genomsnittet för alla kommuner som deltagit 2016-2021.