Kommunkansliet

Kommunkansliet arbetar med

  • Sekreterarskap, ärendeberedning och dokumenthantering för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
  • Kommun- och föreningsarkiv
  • Administration av borgerliga vigslar
  • Kommunkansliet är serviceorgan till kommunstyrelsen och tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendevalda, övriga förvaltningar och allmänheten
  • Kommunkansliet har hand om valadministrationen vid riksdags- region- och kommunval samt EU-val

Kontoret arbetar i nära samverkan med kommunens övriga förvaltningskontor och de kommunala bolagen.
Antalet årsarbetare är fem personer.