Kommunikationskanaler vid kris

Vid en krissituation kan du få information via olika kommunikationskanaler. Om du befinner dig i det direkta krisområdet är det viktigt att du själv tar ansvar för att uppdatera dig om situationen och följer de råd och direktiv som Räddningstjänst, Polis eller andra myndigheter ger.

Här hittar du information vid en kris: