Publicerad:

Kommunfullmäktige sänds live från Valhall i Hultsfred måndag 22 maj

bild på kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Följ debatterna och besluten direkt via kommunens Youtubekanal. Sändningen startar klockan 18.30. På dagordningen står bland annat:

  • Motion om förbättringar av parkeringsmöjligheter vid badplatsen Kaffeberget i Virserum.
  • Motion om utredning gällande reducerat avgiftssystem för sophämtning för ensamstående med barn och barnfamiljer.
  • Fråga gällande säkra skolvägar för barn och unga. Frågan har fokus på behovet av cykelväg mellan Tulunda och Mörlunda.

– Jag ser det som en viktig del av den kommunala demokratin att olika synpunkter och förslag lyfts från fullmäktiges ledamöter. Ofta har dessa förslag kommit från medborgare som valt att kontakta sina förtroendevalda politiker. För mig är detta ett uttryck för att det finns ett brett engagemang och en vilja att förbättra för invånarna i vår kommun, säger Anders Andersson (KD) ordförande i kommunfullmäktige.

Här kan du läsa dagordning och beslutshandlingar.