Publicerad:

Kommunfullmäktige sänds live från Valhall i Hultsfred måndag 20 februari

bild på kommunfullmäktiges ordförandeklubba

Följ debatterna och besluten direkt via kommunens Youtubekanal. Sändningen startar klockan 18.30. På dagordningen står blanda annat:

  • Årsredovisning, ombudgetering och ramar för mål och budget
  • Flera olika valärenden, bland annat val av huvudmän till sparbankerna
  • Svar på motion om träbyggnadsstrategi

Här kan du läsa dagordning och beslutshandlingar.