Publicerad: Uppdaterad: 2018-01-17 10:27

Kommunfullmäktige sammanträder 26 juni

Fullmäktige klubba

Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni klockan 15 är i matsalen på Hultsfreds gymnasium. Obs! Ingång sker via direktingången till matsalen (dörr under skärmtak), inte via huvudingången.
Parkering finns på baksidan av kommunhuset.

Kommunfullmäktige behandlar mål och budget 2018.
Utöver budgetärenden behandlas följande:
– Ny motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD, om belysning av väg i Virserum
– Valdistriktsindelningen vid valet 2018
– Antal ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018

Allmänhetens frågestund
I början av sammanträdet kan du fråga om allt som kommunfullmäktige har hand om. Sedan är du välkommen att stanna och lyssna.